logo
Sacco Kids Fun Day...
play
Kidz Go Tech...
Apr 24, 2014

Kidz Go Tech is an initiative by the Safaricom Women In Tech, in partnership with Fun Kids. It aims to