logo
Kidz Go Tech...
Apr 24, 2014

Kidz Go Tech is an initiative by the Safaricom Women In Tech, in partnership with Fun Kids. It aims to